Laisvųjų radikalų poveikį organizmui

Mūsų organizmas randa būdų, kaip atremti laisvųjų radi­kalų antpuolius. Jis turi visą arsenalą gynybinių priemonių – fer­mentų ir kitų cheminių medžiagų, vadinamų antioksidantais. Lais­vieji radikalai organizmo tvarką ardo, o antioksidantai stengiasi ją atkurti. Jų cheminė sandara leidžia apsaugoti organizmą nuo žalojančio laisvųjų radikalų poveikio. Antioksidantai gali neleisti susidaryti laisviesiems radikalams, neutralizuoti jau susidariusius ir atitaisyti jų sukeltus pažeidimus. Kalifornijos universiteto (Ber­klyje) genetiko Bruso Eimso nuomone, kiekvieną parą per kiek­vieną mūsų organizmo ląstelę pereina milijonai deguonies mole­kulių, ir laisvieji radikalai turi galimybę apie 100 000 kartų pažeisti genetinę ląstelių medžiagą, arba DNR. Laimei, patrulių vaidme­nį atliekantys antioksidaciniai fermentai nedelsdami puola į pa­galbą ir pataiso pažeistuosius genus (99-99,9% padarytos žalos). Tačiau bėda ta, kad apie 1000 kasdien padaromų naujų pažeidi­mų išlieka neatitaisyti ir nuolatos kaupiasi. „Kol pasenstame, kiek­vienoje ląstelėje atsiranda begalės pažeidimų”, – sako B. Eimsas. Kuo labiau pažeidžiamos ląstelės, tuo spartesnė senatvė ir dides­nė tikimybė susirgti.

Buvo apskaičiuota, kad, sulaukus 50-ies metų, apie 30% ląste­lėse esančių baltymų dėl žalojančio laisvųjų radikalų poveikio jau būna pažeisti. Ypač pažeidžiamos riebalų molekulės, esančios glež­nose ląstelių membranose ir kraujyje. Veikiami laisvųjų radikalų, šie riebalai oksiduojasi ir pasidaro netinkami, panašiai kaip su­genda šiltai laikomas sviestas.

Laisvųjų radikalų poveikį organizmui galime palyginti su nelabai stipriu, bet ilgai trunkančiu radioaktyviuoju spinduliavimu, kuris pamažu mus sunaikina. – Kalifornijos universiteto (Berklyje) biochemikas Lesteris Pakeris (Lester Packer), nuo 8-ojo de­šimtmečio tyręs laisvuosius radikalus.