Dantų implantai

Vieno danties implantavimas (implantas+protezavimo paslauga), priklausomai nuo klinikos, implanto ypatybių bei gamintojo kainuoja maždaug nuo 900eur iki 1400eur.

Dažniausiai praktikoje naudojama dviejų dalių implantų sistema. Ją sudaro implantas, kuris įsriegiamas į kaulą ir prie implanto varžteliu tvirtinama bei prisukama protezavimo atrama, ant kurios vėliau tvirtinasi protezas. Prieš pradedant gydymą, labai svarbu žinoti, kaip jį pabaigsime. Taigi dar prieš chirurgui padarant pirmąjį pjūvį, patartina žinoti, kaip atrodys baigtas suprotezuotas darbas. Šiam tikslui pasiekti naudojamas chirurginis vedlys – pagalbinė priemonė, kuri leidžia gydytojui tiks­liau įsriegti implantą. Taigi dantų techniko darbas prasideda dar prieš implanto įsriegimą. Chirurginio vedlio naudojimas operacijos metu leidžia implantologui įsriegti implantą būtent į tą vietą, kurią jam parinko protezuotojas. Taisyklinga implanto padėtis bei kryptis leidžia užtikrinti, kad pagamintas dan­tis atitiks estetinius, higieninius ir funkcinius reikalavimus, keliamus protezams ant implantų. Jeigu pa­galbinės priemonės nenaudojamos, kyla pavojus, kad implantas atsidurs ne ten, kur protezuotojas jį norėtų matyti. Nors klinikiniai tyrimai rodo, kad implanto padėtis ir neaksialinis krūvis neturi neigiamos įtakos jo ilgaamžiškumui (tą rodo sė­kmingas kampinių protezavimo atramų naudo­jimas, geri momentinio implantų apkrovimo re­zultatai), netaisyklinga implanto vieta apsunkina protezavimą, vėliau protezo priežiūrą. Taip pat dėl netinkamos implantų padėties gali tekti keisti pro­tezo konstrukciją, pvz., gaminti konsolinį protezą. Kitais atvejais implantas gali atsidurti busimo protezo tarpdantyje ir tuomet gauti gerą estetinį rezultatą tampa praktiškai neįmanoma.

Ši priemonė ypač rekomenduojamas prade­dantiesiems chirurgams, kurių klinikiniai įgūdžiai dar nėra pakankamai išvystyti. Jei atstatomi vie­nas ar keli dantys, chirurginis vedlys dažniausiai gaminamas iš skaidrios plastmasės. Jis operacijos metu turi tvirtai ir stabiliai užsidėti ant gretimų dantų bei tiksliai atkartoti būsimo protezo padėtį ir formą.

Chirurginio vedlio gamyba nėra sudėtinga. Prieš pradedant gydymą nuimami alginatiniai žandikaulio atspaudai bei atpilami du gipsiniai modeliai. Ant vieno iš jų iš vaško modeliuojama konstrukcija, kuri vėliau karštos polimerizacijos būdu pakeičiama į plastmasę. Gamybai taip pat galima naudoti ir greitai kietėjančią plastmasę. Antras gipsinis modelis reikalingas gaminio pri­taikymui, prieš siunčiant jį į kliniką.

Kai ruošiamasi sriegti daug implantų ar planuo­jama bedančio žandikaulio implantacija, tikslinga padaryti dantų vaškavimus. Pavaškavimai yra dubliuojami ir ant gautų modelių jau aprašytais būdais gaminami vedliai. Taip pat juos galima pa­naudoti radiologiškai nustatant implantų padėtį, kai prie plastmasinių dantų pritvirtinamos metali­nės vielutės tiksliai pagal būsimų implantų kryptis ir padaroma panoraminė nuotrauka.

Daugiau informacijos apie dantų implantavimą spauskite čia.